European Busines Financial Service
Home
Klienci
Profile
Personel
Transakcje
Wiadomosci
Siedziby
Kontakt

  

Barons Financial Services

TRANSAKCJE

BARONS FINANCIAL SERVICES, firma ulokowana w Genewie, Szwajcaria, i w Londynie, Wielka Brytania - Barons przeprowadził następujące transakcje od 1988 roku:

Financial Services corporate finance investment banking advisory services
assisted negotiations takeovers buyouts Działał jako wiodący doradca Candover, funduszu inwestycyjnego, w jego sprzedaży spółki Swissport firmie Ferrovial Servicios S.A. za cenę 1.002 miliarda franków szwajcarskich. Barons Financial Services zainicjował transakcję i doradzał we wszystkich jej aspektach. Transakcja ta była jedną z największych na europejskim rynku usług lotniczych w 2005 roku i odzwierciedliła rozległe doświadczenia Baronsa w branży lotniczej oraz potwierdziła starania BFS w maksymalizacji wartości dla klientów.
assisted negotiations takeovers buyouts
Financial Services corporate finance investment banking advisory services
assisted negotiations takeovers buyouts Zainicjował transakcję, asystował podczas negocjacji i działał jako doradca dla firmy Dr. Schmidt Biotech GmbH Berlin, Niemcy w przejęciu spółki HUMAN Gesellschaft für Biochemica und Diagnostica mbH z Wiesbaden i Magdeburga w Niemczech, jednego z największych niemieckich niezaleźnych, prywatnych producentów medycznych testów diagnostycznych.

assisted negotiations takeovers buyouts
Financial Services corporate finance investment banking advisory services
assisted negotiations takeovers buyouts Zainicjował transakcję, asystował w negocjacjach i był zaangażowany jako doradca na rzecz firmy INTRO Verwaltungsgeselschaft mbH, niemieckiej firmie specjalizującej się w zarządzaniu liniami lotniczymi, w jej przejęciu Deutsche BA (dba), niemieckich linii lotniczych będących oddziałem British Airways Plc.
assisted negotiations takeovers buyouts
Financial Services corporate finance investment banking advisory services
assisted negotiations takeovers buyouts Został zaangażowany jako wiodący doradca przez firmę OmniLabs Group Limited, jedno z czołowych laboratoriów patologicznych w Wielkiej Brytanii, celem przeprowadzenia restrukturyzacji finansowej i zgromadzenia £6,6 miliona prywatnych funduszy na objęcie udziałów oraz redukcją długu, ponadto Pan Eric F. Kohn, dyrektor zarządzający Barons Financial Services, został zaangażowany jako Przewodniczący Rady Nadzorczej i Prezes Zarządu. Następnie OmniLabs Ltd. została sprzedana za kwotę £16,5 miliona firmie Medical Imaging Australasia Ltd, publicznej spółce giełdowej z Australii.
assisted negotiations takeovers buyouts
Financial Services corporate finance investment banking advisory services
assisted negotiations takeovers buyouts Działał jako doradca we wprowadzeniu na giełdę i notowania ImuMed International Ltd. na Giełdzie Papierów Wartościowych na Bermudach.

assisted negotiations takeovers buyouts
Financial Services corporate finance investment banking advisory services
assisted negotiations takeovers buyouts Był zaangażowany jako doradca i wspierał proces rekapitalizacji firmy Interactif Delta Production S.A. (IDP), francuskiej firmy publicznej notowanej na tzw. „nowym rynku” („Nouveau marche”) Paryskiej Giełdy Papierów Wartościowych, specjalizującej się w produkcji interaktywnego oprogramowania dla telewizorów cyfrowych, gromadząc €2,84 miliona drogą prywatnej inwestycji z premią ok. 50% w stosunku do ceny giełdowej notowanej w czasie realizacji transakcji.

assisted negotiations takeovers buyouts
Financial Services corporate finance investment banking advisory services
assisted negotiations takeovers buyouts Zainicjował transakcję, asystował w negocjacjach i doradzał firmie Viper Resources Inc., spółce z Arizony, w zakresie fuzji z ImuMed International Ltd., spółki zarejestrowanej na Bermudach, oraz w zainwestowaniu US$ 275 000 za 343 750 udziałów ImuMed International Ltd. w nowo powstałym podmiocie.

assisted negotiations takeovers buyouts
Financial Services corporate finance investment banking advisory services
assisted negotiations takeovers buyouts Zainicjował transakcję, asystował w negocjacjach i doradzał firmie Viper Resources Inc., korporacji z Arizony, w nabyciu niemieckiej grupy biotechnologicznej od Transplant Technologies Inc., z Minneapolis, Minnesota, USA. Pan Eric F. Kohn, dyrektor zarządzający Barons Financial Services był w efekcie całej operacji mianowany Przewodniczącym Rady Nadzorczej Viper Resources, Inc.
assisted negotiations takeovers buyouts
Financial Services corporate finance investment banking advisory services
assisted negotiations takeovers buyouts Zainicjował transakcję, asystował w negocjacjach i doradzał firmie Interface Systems Inc., z Ann Arbor, Michigan, USA, notowanej na giełdzie NASDAQ (pod nazwą INTF) w sprzedaży systemu dystrybucji produktów komputerowych prowadzonego przez ich oddział Interface Systems International Ltd. z siedzibami w Birmingham i Slough na rzecz Fayrewood plc. firmy z Londynu, Wielka Brytania, (notowanej na parkiecie AIM Londyńskiej Giełdy Papierów Wartościowych).

assisted negotiations takeovers buyouts
Financial Services corporate finance investment banking advisory services
assisted negotiations takeovers buyouts Asystował w negocjacjach i doradzał akcjonariuszom firmy Fela Holdings AG z Thundorf, Szwajcaria oraz oddziałowi tego holdingu produkującego elektroniczne obwody drukowane, z siedzibami w Szwajcarii i Niemczech, w zakresie ich fuzji z Photochemies Holding AG z Zug, Szwajcaria.

assisted negotiations takeovers buyouts
Financial Services corporate finance investment banking advisory services
assisted negotiations takeovers buyouts Zainicjował transakcję, asystował w negocjacjach i doradzał firmie H.H. Bau Services A.G. w sprzedaży 76% akcji będących jej własnością, a stanowiących kontrolny pakiet w brytyjskiej firmie IHS Sports Villages Plc na rzecz Chasley Hotels (Norwich) Ltd.

assisted negotiations takeovers buyouts
Financial Services corporate finance investment banking advisory services
assisted negotiations takeovers buyouts Zainicjował transakcję, asystował w negocjacjach i doradzał firmie Dane Group of Companies (UK), jako akcjonariuszowi firmy Graphosilk S.A. w Paryżu, w zbyciu ich akcji w tej spółce na rzecz kadry kierowniczej tejże spółki.

assisted negotiations takeovers buyouts
Financial Services corporate finance investment banking advisory services
assisted negotiations takeovers buyouts Zainicjował transakcję, asystował w negocjacjach i działał jako doradca finansowy na rzecz udziałowców HyperCAST (Services) UK Ltd. w fuzji tej spółki z Datatext and Satellite Superhighways Inc., amerykańskiej spółki giełdowej notowanej na parkiecie NASDAQ OTC.

assisted negotiations takeovers buyouts
Financial Services corporate finance investment banking advisory services
assisted negotiations takeovers buyouts Był doradcą finansowym spółki Sunstar Holding AG, szwajcarskiej grupy hotelowej notowanej na Szwajcarskiej Giełdzie papierów Wartościowych w Zürichu i Bazylei oraz na niemieckiej Giełdzie Papierów Wartościowych we Frankfurcie nad Menem.

assisted negotiations takeovers buyouts
Financial Services corporate finance investment banking advisory services
assisted negotiations takeovers buyouts Doradzał wioącej brytyjskiej firmie publicznej w zakresie podjęcia współpracy na zasadzie joint venture z europejską spółką w przemyśle lotniczym.

assisted negotiations takeovers buyouts
Financial Services corporate finance investment banking advisory services
assisted negotiations takeovers buyouts Holmes Protection Group, Inc. miał zobowiązania dłużne w kwocie około US$ 70 milionów w stosunku do siedmiu amerykańskich instytucji finansowych. Barons Financial Services S.A. oddelegował swojego Dyrektora Zarządzającego, Pana Eric’a F. Kohn’a do przewodniczenia rekonstrukcji Holmes Protection Group, Inc., w tym wdrożenia nowej strategii businessu, ostrożnej polityki księgowej i wyeliminowania znacznej części długu. Restrukturyzacja została zakończona 13 sierpnia 1992 roku poprzez zlikwidowanie US$ 24 milionów ujemnego kapitału z końca 1991 roku do US$42 milionów kapitałów akcyjnych na datę zakończenia projektu.

assisted negotiations takeovers buyouts
Financial Services corporate finance investment banking advisory services
assisted negotiations takeovers buyouts Działał jako lider i pełnomocnik w walce o uzyskanie kontroli nad Holmes Protection Group, publicznej firmy inkorporowanej w Delaware, a notowanej na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. 24 września 1991 roku nominowana została nowa Rada Nadzorcza podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Eric F Kohn, założyciel Barons Financial Services S.A., został mianowany Vice Przewodniczącym Rady Nadzorczej i Prezesem Zarządu Holmes’a.
assisted negotiations takeovers buyouts
Financial Services corporate finance investment banking advisory services
assisted negotiations takeovers buyouts Zainicjował transakcję, asystował w negocjacjach i działał jako doradca finansowy na rzecz Rapid Movements Limited, specjalistycznej firmy spedycyjnej i transportowej, gdzie właściciele zbyli wszystkie swoje udziały Celadon Group Inc., nowojorskiej firmie przewozów ciężarowych, międzynarodowej spedycji i transportu morskiego.
assisted negotiations takeovers buyouts
Financial Services corporate finance investment banking advisory services
assisted negotiations takeovers buyouts Zainicjował transakcję, asystował w negocjacjach i działał jako doradca finansowy Pana Hansa Rudolfa Wöhrl’a i spółki NFD, gdzie Pan Hans Rudolf Wöhrl nabył 49% akcji NFD Luftverkehrs AG, niemieckiego przewożnika lotniczego o zasięgu krajowym i międzynarodowym.
assisted negotiations takeovers buyouts
Financial Services corporate finance investment banking advisory services
assisted negotiations takeovers buyouts Zaangażowany przez German Wings GmbH, niemiecką linię lotniczą w znalezieniu partnera branżowego.

assisted negotiations takeovers buyouts
Financial Services corporate finance investment banking advisory services
assisted negotiations takeovers buyouts Zaangażowany przez Wormald International, jedną z największych światowych firm wyspecjalizowanych w ochronie przeciwpożarowej, a zarazem dużą australijską spółkę giełdową, w projekcie sprzedaży 14,6% udziału Wormald’a w Holmes Protection Group Inc., publicznej firmy inkorporowanej w Delaware, a notowanej na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

assisted negotiations takeovers buyouts
Financial Services corporate finance investment banking advisory services
assisted negotiations takeovers buyouts Zainicjował transakcję i asystował w przejęciu przez dużą japońska, publiczną firmę dóbr konsumpcyjnych, dużej niemieckiej firmy dóbr konsumpcyjnych.

assisted negotiations takeovers buyouts
Financial Services corporate finance investment banking advisory services
assisted negotiations takeovers buyouts Zaaranżował krótkoterminowe finansowanie dla Unilabs Holding SA na przejęcie firmy w USA. Pakiet finansowy został przygotowany z udziałem wiodącej, Europejskiej firmy bankowej.

assisted negotiations takeovers buyouts
Financial Services corporate finance investment banking advisory services
assisted negotiations takeovers buyouts Zainicjował transakcję, asystował w negocjacjach i pracował jako doradca na rzecz USF&G Corporation, jednej z większych amerykaęńskich grup ubezpieczeniowo – finansowych w przejęciu Concret Leasing GmbH, niemieckiej leasingowej firmy komputerowej od udziałowców – założycieli.

assisted negotiations takeovers buyouts
Financial Services corporate finance investment banking advisory services
assisted negotiations takeovers buyouts Zainicjował transakcję, uczestniczył w negocjacjach i działał jako doradca International Leisure Group, jednej z wiodących brytyjskich grup związanych z turystyką, wypoczynkiem i transportem lotniczym w nabyciu udziałów niemieckiej linii lotniczej NFD Luftverkehrs AG.
assisted negotiations takeovers buyouts
Financial Services corporate finance investment banking advisory services
assisted negotiations takeovers buyouts Doradzał, asystował w negocjacjach i zaaranżował zabezpieczenie finansowe firmy gieŁdowej, która przenosiła swoja siedzibę do Szwajcarii i została wprowadzona na Szwajcarską Giełdę Papierów Wartościowych.

assisted negotiations takeovers buyouts
Financial Services corporate finance investment banking advisory services
assisted negotiations takeovers buyouts Zainicjował transakcję, asystował w negocjacjach i doradzał firmie Unilabs Holdings S.A. w pozyskaniu prywatnego kapitału poprzez objęcie emisji o wartości CHF 20 milionów we współpracy ze Swiss Bank Corporation, wiodącym bankiem szwajcarskim.
assisted negotiations takeovers buyouts
Financial Services corporate finance investment banking advisory services
assisted negotiations takeovers buyouts Doradzał mniejszościowym udziałowcom spółki Walford Meadows Ltd. w procedurze wykupienia spółki przez zarząd od jednej z większych brytyjskich grup przemysłowych British Commonwealth Plc. i asystował w negocjacjach.
assisted negotiations takeovers buyouts
Financial Services corporate finance investment banking advisory services
assisted negotiations takeovers buyouts Zainicjował transakcję oraz asystował w negocjacjach i działał jako doradca na rzecz USF&G Corporation, jednej z większych amerykańskich grup ubezpieczeniowo – finansowych w projekcie przejęcia firm zajmujących się leasingiem sprzętu komputerowego: Megaleasing w Wielkiej Brytanii od firmy PK English Trust oraz Orbat AG w Szwajcarii od akcjonariuszy – założycieli.

assisted negotiations takeovers buyouts
Financial Services corporate finance investment banking advisory services
assisted negotiations takeovers buyouts Zainicjował transakcję, asystował w negocjacjach, i działał jako doradca na rzecz Connectair Limited, brytyjskiej regionalnej linii lotniczej, w jej przejęciu przez International Leisure Group, jedną z głównych brytyjskich grup związanych z turystyką i transportem lotniczym.

assisted negotiations takeovers buyouts
Financial Services corporate finance investment banking advisory services
assisted negotiations takeovers buyouts Wspólnie z Bankers Trust International Ltd., zainicjował transakcję, pracował jako doradca finansowy, asystował w negocjacjach, gdy Chase Corporation New Zealand Group Ltd. sprzedawał kontrolny pakiet akcji Omnicorp Investments Ltd. z Nowej Zelandii na rzecz Omni Holding AG ze Szwajcarii.

assisted negotiations takeovers buyouts
Financial Services corporate finance investment banking advisory services
assisted negotiations takeovers buyouts  
assisted negotiations takeovers buyouts

 

Mergers Acquistions Divestments Placements
Copyright © 2003/12 Barons Financial Services SA. All rights reserved.
Reproduction in whole or in part in any form or medium without express
written permission of Barons Financial Services SA is prohibited.
The Barons Financial Services logo is a trademark of Barons Financial Services SA.

Site: ABDA