European Busines Financial Service
Home
Klienci
Profile
Personel
Transakcje
Wiadomosci
Siedziby
Kontakt

  

Barons Financial Services
Fuzje I Przejęcia
  „Wykupywanie” I „Wkupywanie Się” Prezez zarządzających Oraz Lewarowanie
  Prywatne Inwestycje I Wprowadzanie Na Giełdę
  Restrukturyzacje I Zmiany Strategiczne („Turn Arounds”)
  Inne Moźliwości Inwestycyjne

PROFILE

Barons Financial Services specjalizuje się w szerokiej gamie usług doradczych obejmującej finanse przedsiębiorstw (corporate finance) oraz bankowość inwestycyjną. Doradztwo w tym zakresie spowodowało, że powstała sieć klientów i kontaktów w Europie obejmująca takie kraje jak Szwajcaria, Niemcy, Francja, Włochy i Hiszpania, jak też Wielka Brytania i inne kraje europejskie. Firma ma idealne walory by wspierać na rzecz klientów wszelkie finansowe okazje i możliwości wynikające z liberalizacji i integracji rynków europejskich. Barons świadczy również usługi doradztwa finansowego poza Europą i, kiedy to niezbędne, współpracuje z lokalnymi firmami o podobnym profilu działalności.

W rezultacie swojego doświadczenia, Barons Financial Service łączy indywidualne i dyskretne relacje z każdym z klientów, z nowoczesnymi i wyrafinowanymi technikami finansowania typowymi dla usług korporacyjnych świadczonych w oddziałach bankowości inwestycyjnej dużych międzynarodowych banków.
Barons Financial Services utrzymuje długoterminowe relacje ze swoimi klientami. Członkowie kierownictwa firmy są bezpośrednio zaangażowani w sprawy każdego klienta wnosząc wiedzę o unikalnym i specyficznym środowisku businessowym jakim jest bankowość inwestycyjna Europie i Ameryce Północnej, jak również pomagając poruszać się klientowi w bogatej panoramie kultur i języków różnicujących to środowisko.

Firma posiada swoją siedzibę w Genewie, Szwajcaria, z brytyjskim oddziałem ulokowanym w Londynie, a jej działalność podlega regulacjom prawnym The Financial Securities Authority, brytyjskiemu urzędowi regulującemu rynek usług finansowych.

Barons Financial Services oferuje doradztwo obejmujące prowadzenia i zarządzanie restrukturyzacjami kapitałowymi i rynkowymi, a przede wszystkim fuzjami, przejęciami, dywersyfikacjami, kupowaniem spółek przez ich zarządy, lub wykupywaniem firm z zastosowaniem lewarowania finansowego, jak również wprowadzanie na giełdy, kapitalizowanie spółek na rynku inwestorów prywatnych, restrukturyzacje finansowe, rewitalizacje, finansowanie przedsięwzięć i wykorzystywanie różnych okazji inwestycyjnych.

Każda działalność jaką realizuje na rzecz swoich klientów Barons Financial Services gwarantuje aktywne zaangażowanie w projekt oraz rzeczywistą, trwałą wartość zarówno dla firm jak i ich właścicieli.

Mergers Acquistions Divestments Placements
Copyright © 2003/12 Barons Financial Services SA. All rights reserved.
Reproduction in whole or in part in any form or medium without express
written permission of Barons Financial Services SA is prohibited.
The Barons Financial Services logo is a trademark of Barons Financial Services SA.

Site: ABDA