European Busines Financial Service
Home
Klienci
Profile
Personel
Transakcje
Wiadomosci
Siedziby
Kontakt

  
English Deutsche Francais

Barons Financial Services
Eric Kohn Clive Jennings Michael P Grant  

PERSONEL

  ERIC F KOHN TD, BSc, FCIM, FIMgt, FInstD
Eric Kohn ERIC F. KOHN, TD, BSc, FCIM, FIMgt, FinstD, urodzony 1945 roku, jest obywatelem brytyjskim. Uzyskał licencjat (BSc) wnaukach przyrodniczych na Uniwersytecie Glasgow. Jest członkiem Brytyjskiego Instytutu Zarządzania (The British Institute of Management), Instytutu Marketingu (The Chartered Institute of Marketing) oraz Instytutu Dyrektorów (The Institute of Directors). Posiada trzydziestoletnie doświadczenie w produkcji, marketingu i

zarządzaniu przemysłowym w Europie oraz USA. Pracował dla Sulzer AG w dziale planowania średnioterminowego, by następnie zostać szefem Działu Sprzedaży Europejskiej dla koncernu Lucas w jego niemieckim oddziale J.Lukas (Germany) GmbH, a następnie – w 1972 roku – założył swoją własną grupę firm w Zachodnich Niemczech. Grupa specjalizowała się w wytwarzaniu nowoczesnych serwo mechanizmów oraz automatycznych systemów przemysłowych. Firma posiadała zakłady wytwórcze w Los Angeles i Monachium, natomiast siedziba grupy w 1990 roku została przeniesiona do Genewy.

W 1983 roku Eric Kohn sprzedał swoją grupę przemysłową amerykańskiej spółce akcyjnej i

pozostawał Przewodniczącym Rady Nadzorczej do roku 1985.

Z momentem sprzedaży swojej grupy rozpoczął pracę dla znanej instytucji finansowej Bankers Trust, gdzie był odpowiedzialny za finanse korporacyjne (usługi finansowe dla przedsiębiorstw) w Szwajcarii, Niemczech i Włoszech.

W listopadzie 1987 roku założył Barons Financial Services spełniając w firmie rolę lidera, realizując projekty i zamykając transakcje finansowe na rzecz klientów. Wspierał firmy klientów podejmując kontraktową pracę prezesa zarządu lub członka rad nadzorczych. W listopadzie 1987 roku został powołany do Rady Nadzorczej Holmes Protection Group, prywatnej korporacji z Delaware, notowanej na Giełdzie Londyńskiej. W listopadzie 1990 roku zrezygnował ze stanowiska umożliwiając mianowanie na swoje miejsce prezesa Wormald International Ltd, największego indywidualnego akcjonariusza spółki, będącego zarazem klientem korporacyjnym Barons Financial Services. We wrześniu 1991 roku Eric Kohn został wybrany Prezesem Zarządu Holmes Protection Group, Inc., z siedzibą w Nowym Jorku, gdy była ona obciążona długiem $70 milionów na rzecz siedmiu amerykańskich instytucji finansowych. Eric Kohn poprowadził program restrukturyzacji

obejmujący między innymi wdrożenie nowej strategii grupy, zdyscyplinowaną politykę księgową oraz eliminację długu. Program restrukturyzacji zakończył się sukcesem polegającym na wyciągnięciu Holmes Protection Group, Inc. z zapaści finansowej charakteryzującej się ujemnym kapitałem spółki w kwocie $27 milionów na koniec roku 1991, aby 13 sierpnia 1992 roku osiągnąć $42 miliony kapitału akcyjnego. Eric Kohn ustąpił z funkcji Prezesa Zarządu w maju 1993 roku, pozostawał członkiem Rady Nadzorczej do lipca 1994 roku.

W marcu 2000 został wybrany Przewodniczącym Rady Nadzorczej i Prezesem Zarządu spółki OmniLabs Group Ltd., wiodącej spółki z branży medycznej mającej siedzibę w Londynie, z zakładami wytwórczymi w Stevenage, Londynie, Dublinie i Kuwejcie. Przeprowadził restrukturyzację grupy oraz program jej dokapitalizowania. Zrezygnował ze stanowiska Prezesa Zarządu w marcu 2001 roku po zaaranżowaniu transakcji z prywatnym, branżowym inwestorem strategicznym, pozostając Przewodniczącym Rady Nadzorczej do grudnia 2001, gdy OmniLabs Ltd sprzedano firmie Medical Imaging Australasia Ltd., australijskiej spółce giełdowej. Od chwili założenia Barons Financial Services w 1987 roku jest jej Zarządzającym Wspólnikiem (Managing Partner), pełniąc jednocześnie funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Omninet International Ltd. funkcjonującej na Bermudach od jej założenia do sierpnia 2004 roku.

Był członkiem Rady Nadzorczej dba (Deutsche British Airways),niemieckich linii lotniczych z siedzibą w Monachium od lipca 2003 do lipca 2005 roku.

W listopadzie 2004 roku został mianowany członkiem Rady Nadzorczej Avcorp Industries Inc., wiodącego producenta aeronautycznego, notowanego na giełdzie w Toronto.

Służył w Armii Brytyjskiej przechodząc w stan spoczynku w stopniu podpułkownika,

odznaczony Territorial Decoration, by następnie przez dwa lata pracować w randze Komandora Skrzydła w Królewskich Pomocniczych Siłach Lotniczych (The Royal Auxiliary Air Force). Posiada licencję lotniczą dopuszczająca do pilotowania samolotów o różnych silnikach jak też patent nawigatora.

Biegle mówi po angielsku, francusku i niemiecku. Ma tytuły zasłużonego obywatela (A Freeman) Londynu i Glasgow, posiada także tytuł A Livery Man of the Worshipful Company of Gardeners, jest także członkiem Rady Stowarzyszenia Rezerwistów (The Ex-Service Fellowship Centres).


CLIVE JENNINGS MA, FCA
Clive JenningsCLIVE JENNINGS, MA, FCA, jest Brytyjczykiem, urodzonym w Wielkiej Brytanii. Uzyskał magisterium ze strategicznego zarządzania finansowego (Strategic Financial Management), a następnie ukończył podyplomowe studia uniwersyteckie w finansach korporacyjnych (Corporate Finance). Jest członkiem Instytutu Dyplomowanych Księgowych Anglii i Walii (The Institute of Chartered Accountants in England & Wales ICAE&W), zdobył umiejętności w międzynarodowej księgowości w firmie Ernst & Young (E&Y) w Londynie. Następnie spędził kilka lat jako pracownik, a następnie członek zespołu kadry kierowniczej firmy Price Waterhouse (PW). Jest członkiem komitetów ICAE&W do spraw finansów korporacyjnych, audytu oraz podatków.

Wiele lat żył i pracowała w USA, na Karaibach, na Bliskim Wschodzie oraz w Europie, zatrudniony jako finansista w sektorze usług finansowych, podejmując zlecenia w Afryce, Azji, Kanadzie, Środkowej i Południowej Ameryce.

Ma szczególne i szerokie doświadczenia w zakresie rajów podatkowych jako, że spędził kilka lat swojego profesjonalnego życia jako finansista na Kajmanach. Jego praca obejmowała usługi bankowe, powiernicze, obrót papierami wartościowymi - świadczone na rzecz sektora finansowego, lotniczego, zdrowia, budownictwa i reklamowego.

Klient Price Waterhouse zaproponował mu pracę na stanowisku Prezesa Zarządu w swoich międzynarodowych struktur funkcjonujących w USA, na Kajmanach, na Bliskim Wschodzie, w Afryce i Azji. Było to joint venture pomiędzy wiodącym amerykańskim bankiem, a grupą zamożnych inwestorów prywatnych z siedzibą na Kajmanach oraz usługami w zakresie bankowości, obrotu papierami wartościowymi, ubezpieczeniami, handlem paliwami, usługami turystycznymi oraz usługami leczniczymi. Był zaangażowany w sprzedaż brytyjskiej, publicznej firmy ubezpieczeniowej będącej fragmentem całej grupy, restrukturyzował i refinansował jeden z wiodących londyńskich, prywatnych szpitali, jak też prowadził sprzedaż wielu obszarów działalności firmy, którą zarządzał - w tym wykupienie przez zarząd oraz fuzję działu doradztwa grupy, który rozwijał się bardzo dynamicznie. Był odpowiedzialny za stworzenie Działu Zarządzania Papierami Wartościowymi i Inwestycjami (Securities and Investment Management) całej grupy w USA, Wielkiej Brytanii na Kajmanach, na Wyspie Man oraz w Luksemburgu. W związku z tym zadaniem podjął szereg praktyk w londyńskim City oraz na Wall Street w największych firmach maklerskich i parających się usługami na rynku papierów wartościowych, w tym w takich korporacjach jak Merrill Lynch, EF Hutton i Prudential Bache. Były to miesięczne i trzymiesięczne praktyki obejmujące pracę w najważniejszych departamentach tych firm zarówno strategicznych, jak też operacyjnych i analitycznych.

Aktualnie jest Zarządzającym Dyrektorem (the Managing Director) firmy EKAS, z siedzibą w Londynie, posiadającą sieć zagranicznych przedstawicielstw, a wyspecjalizowaną w oferowaniu rozwiązań strategicznych. EKAS jest organizacją multi-dyscyplinarną, oferującą usługi księgowe, finansowe, technologiczne informatyczne oraz powiązane, takie jak outsourcing, czasowe zarządzanie powiernicze, ekspertyzy sądowe. EKAS zapewnia techniczne wsparcie klientów w wielu różnych aspektach działalności w obszarze finansów korporacyjnych. Zlecenia sądowe obejmowały kontrakty Ministerstwa Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych, Komisji Giełd i Papierów Wartościowych (Securities & Exchange Commission) oraz FBI (Federal Bureau of Investigations), które przyczyniły się do odzyskania prawie US$10 milionów.


 MICHAEL P GRANT OBE, MDA, MA, LLB, DPLP, GCGI
Mike Grant Mike Grant, urodzony w 1959, jest obywatelem brytyjskim. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie w Aberdeen wraz z dyplomem profesjonalnej praktyki prawnej (Diploma in Professional Legal Practice). Posiada również tytuł magistra wojskowości (Masters Degree in Defence Studies) z Kings College w Londynie oraz  dyplom magistra administracji wojskowej (Masters Degree in Defence Administration) uzyskany w Uniwersytecie Cranfield.

Jest także absolwentem City and Guilds Institute.

Jest wykwalifikowanym szkockim prawnikiem, prowadził swoją praktykę w Aberdeen, pracując zarówno z klientami korporacyjnymi jak i prywatnymi. Zlecenia, które wykonywał, obejmowały usługi związane rejestracją nowych spółek i ich prowadzeniem, sprawy kryminalne, sprawy związane z wojskowością, prawem rodzinnym i rozwodami oraz prawem przewozowym.

W 1986 roku, po odbyciu służby wojskowej (Territorial Army) wstąpił do zawodowej Armii Brytyjskiej, i został odznaczony Medalem Królowej (Queen's Medal) jako wyróżniający się żołnierz. Podjął obowiązki oficera w Regimencie Spadochronowym. Służył w Irlandii Północnej, Norwegii, Niemczech, Francji, Kanadzie, USA i Afryce zarówno na stanowiskach dowódczych, jak i administracyjnych. W 1993 roku został nominowany na stanowisko szefa sztabu liczącej 5000 żołnierzy 5-tej Brygady Powietrzno-Desantowej, odpowiadając za codzienne operacje tej wiodącej, brytyjskiej jednostki zbrojnej. Nadzorował planowaniem operacyjnym oraz kierował rozwojem i wdrożeniem jednego z najbardziej wymagających programów szkoleniowych Armii obejmujących kilkanaście zakrojonych na wielka skalę, międzynarodowych, prowadzonych zagranicą, ćwiczeń poligonowych i największą od II Wojny Światowej brytyjską operacją wojsk desantowych. W 1996 roku powrócił do 3 Regimentu Spadochronowego dowodząc działaniami w Północnej Irlandii, jak również w Norwegii, Gibraltarze i Kanadzie.

W 1999 realizował zadania związane z zaopatrzeniem armii w sprzęt, najpierw w Dyrektoriacie Służb Specjalnych, specjalizując się w systemach podsłuchowych i komunikacyjnych dla SAS (Special Air Forces) i SBS (Special Boat Squadron), a następnie podjął obowiązki w Ministerstwie Obrony koordynując program doposażenia armii na kwotę 11 miliardów funtów. W 2002 roku nadzorował serię pilnych programów podnoszących jakości wyposażenia armii związanych z kampanią w Afganistanie, których celem było dostarczenie światowej klasy sprzętu dającego możliwości skutecznego prowadzenia bezpośredniej walki. Za tą działalność został odznaczony Orderem Imperium Brytyjskiego (OBE).

Po uzyskaniu tytułu Magistra Administracji Wojskowej i otrzymaniu najwyższej nagrody za wyniki w studiowaniu podjął pracę w dziale planowania zaopatrzenia strategicznego Ministerstwa Obrony odgrywając kluczową rolę w restrukturyzacji rocznego programu sprzętowego Armii Brytyjskiej w kwocie 70 miliardów funtów. 

Zaprojektował i wdrożył innowacyjne procedury średnio- i długoterminowego nadzoru brytyjskiego systemu zaopatrzenia armii.

Jego umiejętności obejmują planowanie strategiczne oraz programy wdrożenia planów strategicznych w dużych i złożonych środowiskach. Posiada doświadczenie w koordynacji multi dyscyplinarnych zespołów pracujących pod presją ograniczonych zasobów i limitów czaspych ukierunkowanych na identyfikację i realizację wszystkich kluczowych działań w sposób dynamiczny i skuteczny. Posiada również umiejętności komunikacyjne szczególnie w tworzeniu strategicznych dokumentów, które w prosty i klarowny sposób prezentują złożone problemy. Przeszedł do rezerwy zawodowej Armii Brytyjskiej w stopniu podpułkownika. Rozpoczął pracę w Barons Financial Services w sierpniu 2005 na stanowisku Wice Prezesa.

Wolny czas poświęca asystując swojej żonie w zarządzaniu praktyką adwokacką w jej firmie prawniczej, Grant's Solicitors, którą założyli wspólnie w 2002.

Mergers Acquistions Divestments Placements
Copyright © 2003/12 Barons Financial Services SA. All rights reserved.
Reproduction in whole or in part in any form or medium without express
written permission of Barons Financial Services SA is prohibited.
The Barons Financial Services logo is a trademark of Barons Financial Services SA.

Site: ABDA